Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

364: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Ιοβιανός, πεθαίνει κάτω από ύποπτες συνθήκες μετά από βασιλεία