Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

70: Ο Ρωμαϊκός στρατός υπό τον Τίτο καταλαμβάνει και λεηλατεί την Ιερουσαλήμ.