Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

380: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος, με διάταγμά του αναγνωρίζει τον χριστιανισμό ως