Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1538: Ιδρύεται η Μπογκοτά στην Κολομβία.