Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

356 π.Χ: Ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στοn Ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα Επτά