Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

274: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Αυρηλιανός, αφιερώνει έναν ναό στο θεό Ήλιο, την ημέρα που οι