Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

533: Ο Βυζαντινός στρατηγός, Βελισάριος, εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχηδόνα, την οποία