Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

238: Ο Γορδιανός Α’ και ο γιος του, Γορδιανός Β’, ανακηρύσσονται Ρωμαίοι αυτοκράτορες.