Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο

363: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Ιουλιανός, σκοτώνεται κατά την υποχώρησή του από την αυτοκρατορία των Σασσανιδών.