Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1685: Ο Ιάκωβος Β’ γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας μετά το θάνατο του αδελφού του, Καρόλου Β’.