Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1496: Ο βασιλιάς Ερρίκος Ζ’ της Αγγλίας δίνει την άδεια στον Τζιοβάννι Καμπότο και τους γιους του