Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1305: Υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Φλαμανδών και των Γάλλων.