Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

392: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας Θεοδόσιος, καταργεί με διάταγμά του την ειδωλολατρία