1091: Σίφωνας ισχύος T8/F4 χτυπά το κέντρο του Λονδίνου.