Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Προεόρτια Γεννέσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παραμονὴ τῆς μεγάλης Ἑορτῆς.
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

7 Σεπτεμβρίου


π.Χ.
413
Οι Συρακούσιοι, υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο, κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελία (Πελοποννησιακός Πόλεμος).


ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


Ἀποτειχίσεις καί σχίσματα
ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη
Ὁ πρεσβύτερος, πνευματικό του προϊστάμενο ἔχει τόν ἐπίσκοπό του. Ἄν, λοιπόν, ὁ πίσκοπός του κηρύττη «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» (δημόσια δηλαδή) αἵρεσι, τότε ἔχει δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) νά διακόψη τό μνημόσυνό του.
   Ρωτᾶμε εὐθέως: Ὁ εὐλαβής καί σεμνός καί σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Θεόκλητος, κήρυξε καμμία αἵρεσι; Ὅλοι, καί οἱ φανατικότεροι ἀκόμα, ἀπαντοῦν «Όχι! Εἶναι

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ