421: Ο Κωνστάντιος Γ’ γίνεται συναυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1238: Οι Μογγόλοι καταλαμβάνουν τη ρωσική πόλη Βλαντίμιρ.