Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

403 π.Χ.: Ο στρατηγός Θρασύβουλος, με 70 άνδρες, νικά τον στρατό των Τριάκοντα Τυράννων,