Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

461: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Μαϊοριανός, αποκεφαλίζεται στη βορειοδυτική Ιταλία μετά τη