Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

753 π.Χ: Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ρωμύλος και ο Ρώμος ιδρύουν τη Ρώμη.