Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1430: Οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου, Μουράτ Β’, καταλαμβάνουν την πόλη της