1346: Ο Στέφανος Ούρος Ντούσαν ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Σερβικής Αυτοκρατορίας, η οποία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των Βαλκανίων.

1705: Ο Ισαάκ Νεύτων χρίζεται ιππότης από την βασίλισσα Άννα.