Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

527: Ο Ιουστινιανός Α’ στέφεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.