Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

428: Ο Νεστόριος γίνεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.