Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

180: Ο Μάρκος Αυρήλιος πεθαίνει αφήνοντας τον Κόμμοδο μόνο αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής