Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1698: Σε μία προσπάθεια να απομακρύνει τον λαό του από τα ασιατικά έθιμα, ο τσάρος Πέτρος Α’