Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

197: Ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος νικά τον σφετεριστή Κλαύδιο Αλβίνο στη μάχη του