Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

27: Μάχη της Νινευή: Ο στρατός του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ηράκλειου συντρίβει τους Πέρσες στη