Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


ΠΕΡΙ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ (22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

  • "Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί" (Α΄ Κορ. ιε΄ 33). 
  • "Φίλος πιστὸς σκέπη κραταιά, ὁ δὲ εὑρὼν αὐτὸν εὗρε θησαυρόν. Φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἔστι σταθμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ. Φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς, καὶ οἱ φοβούμενοι Κύριον εὑρήσουσιν αὐτόν" (Σοφ. Σειρὰχ στ΄ 14-16). 
  • "Ἡδὺς ἐκεῖνος φίλος, ὁ τὴν ψυχὴν διαστρέφων. Γνήσιος ὁ τὰς περιστάσεις κινούμενος. Μέγιστον κτῆμα φίλος ἀδιάπτωτος. Ὁ κατὰ Θεὸν φίλος, ρέει γάλα καὶ μέλι τοῖς ἀληθέσι λόγοις αὐτοῦ. Φίλους δέ ὅταν εἴπω τοὺς καλοὺς λέγω καὶ ἀγαθοὺς καὶ κατ’ ἀρετὴν ἡμῖν συναπτομένους" (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). 
  • "Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν" (Ἰωάν. ιε΄ 14). 
  • Συμπέρασμα: Εἶναι ὅτι αἱ κακαὶ συναναστροφαί, ὁδηγοῦν εἰς μεγάλας καταστροφάς.


Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος

Ἔδρασε στὴν Ρώμη κατὰ τὸν 2ο αἰώνα μ.Χ. ὅταν αὐτοκράτορες ἦταν ὁ Κόμμοδος καὶ ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος. Ἡ μητέρα του Ἀνθί&alp ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
15/12/2020
Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου


533: Ο Βυζαντινός στρατηγός, Βελισάριος, νικά στο Τρικάμαρον τους Βανδάλους του βασιλιά Γελίμερ.

1256: Μογγολικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Ουλαγκού Χαν εισέρχονται και καταστρέφουν