Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1309: Ο Πάπας Κλήμης Ε’ αφορίζει τη Βενετία και όλους τους κατοίκους της.