988: Ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίφι.

1086: Ο βασιλιάς Κνούτος Δ’ της Δανίας σκοτώνεται από εξεγερμένους αγρότες.