Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1360: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στη Γαλλία νόμισμα με την ονομασία φράγκο. Θα παραμείνει