Μου είπαν μερικοί ότι σκανδαλίζονται , γιατί βλέπουν πολλά στραβά στην Εκκλησία , και εγώ τους είπα :
Αν ρωτήσης μια μύγα : «έχει λουλούδια εδώ στην περιοχή; » , θα πη : «δεν ξέρω΄εκεί κάτω στον λάκκο έχει κονσερβοκούτια , κοπριές , ακαθαρσίες «, και θα σου αραδιάσει όλες τις βρωμιές στις οποίες πήγε .

Αν όμως ρωτήσεις μια μέλισσα : «είδες καμμιά ακαθαρσία εδώ