Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ

     Τοῦ πρωθιερέως Γεωργίου Παπασταύρου

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἡ πνευματική πρό πάντων κρίση εἶναι ἐκείνη ἡ φοβερή ἀρρώστια πού ἔχει δηλητηριάσει ψυχικά καί πνευματικά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἔχει παραμορφώσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά ξεχνᾶμε τόν Κύριο καί τήν παντοδύναμη χάρη καί βοήθειά του καί νά θεοποιοῦμε τόν ἄθλιο καί ταπεινό ἑαυτό μας ἤ ἄλλα εἴδωλα τῆς ἐποχῆς μας.