Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ

     Τοῦ πρωθιερέως Γεωργίου Παπασταύρου

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἡ πνευματική πρό πάντων κρίση εἶναι ἐκείνη ἡ φοβερή ἀρρώστια πού ἔχει δηλητηριάσει ψυχικά καί πνευματικά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἔχει παραμορφώσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά ξεχνᾶμε τόν Κύριο καί τήν παντοδύναμη χάρη καί βοήθειά του καί νά θεοποιοῦμε τόν ἄθλιο καί ταπεινό ἑαυτό μας ἤ ἄλλα εἴδωλα τῆς ἐποχῆς μας.
Ὑπάρχουν μάλιστα πολλοί πού κατέχουν ὑψηλές θέσεις, πού αὐτοπροβάλλονται καί ἀνακηρύττουν, πολλές φορές καί δημόσια, ὅτι αὐτοί εἶναι θεοί καί ἔχουν τή δύναμη καί τή σοφία, νά λύσουν τά παγκόσμια προβλήματα καί νά σώσουν τήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι δηλητηριασμένοι καί προσπαθοῦν νά σπείρουν τό δηλητήριο τῆς ἀπιστίας τους εἰ δυνατόν σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί, κακά τά ψέμματα, ἐν πολλοῖς τά ἔχουν καταφέρει.
Κινούμενοι ἀπό σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις καί ἰδεολογίες, ἔχουν ἀρνηθῆ τόν ἀληθινό Θεό, καί τήν παντοδύναμη χάρη του καί προβάλουν τά σπιθαμιαῖα ἀναστήματά τους ὡς θεούς, χρησιμοποιῶντας τά "δικά τους" μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως.
Θεοποίησαν καί θεοποιοῦν ἀνθρώπους ἀναξίους λόγου, καί σήμερα πλέον τά πρόσωπα αὐτά εἶναι τά εἴδωλα τοῦ κόσμου καί μάλιστα τῶν νέων. Τά περί πίστεως καί ὀρθοδοξίας ἔχουν ἐκλείψει ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης , καί πλέον οὔτε σάν λέξη δέν προφέρεται ὁ Χριστός ἤ κάτι σχετικό μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Μόνο γιά σκάνδαλα τήν προβάλλουν προκειμένου νά τήν διαπομπεύσουν. Ταλαίπωροι ἄνθρωποι!!!!
Ὅμως δόξα τῶ Θεῶ, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν οἱ εὐσεβεῖς ἐκεῖνες ψυχές πού σέ πεῖσμα τοῦ ἠθικοῦ κατήφορου, θά παραμένουν πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στόν Θεό. Εἶναι τό εὐλογημένο ἐκεῖνο "λεῖμα" πού θά ὑπάρχει πάντοτε γιά νά παρρηγορούμεθα. Βεβαίως οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις πάντοτε θά λυσσομανοῦν ἐναντίον τῆς Πίστεώς μας, ὅμως "πρός κέντρα λακτίζουν"! 
"Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω"! Ὁ Παντοδύναμος Κύριός μας, σάν Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος μᾶς ἔχει δώσει μιά σαφή διαβεβαίωση. "Οὔ μή σε ἀνῶ οὐδ΄ οὔ μή σε ἐγκαταλείπω"! Δέν πρόκειται νά σέ αφήσω ποτέ, οὔτε καί θά σέ ἐγκαταλείψω! Πολύ παρήγορος λόγος ἱκανός νά μᾶς κάνει νά στρεφώμαστε πάντοτε σ΄ Αὐτόν καί νά Τόν παρακαλοῦμε, "Κύρι ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμον σου"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου