Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Σήμερα ὁ ἑορτάζων Ἅγιος Ἀνδρέας, ἔχει νά μᾶς δώσει κάποια μηνύματα, τά ὁποῖα, ἐμεῖς πού θέλουμε νά τιμήσουμε τή μνήμη του, θά πρέπει νά ἀφουγκρασθοῦμε καί πρό πάντων νά φυλάξουμε μέσα μας.
1. Ἀνταποκρίθηκε στό ὕψιστο κάλεσμα τοῦ Κυρίου νά γίνει μαθητής του. Ἔστω καί ἄν αὐτό σήμαινε θυσίες γι΄ αὐτόν, ἀκολούθησε τόν Κύριο μέ κάθε κόστος,

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ