Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1148: Κατά τη Β’ Σταυροφορία, ο Λουδοβίκος Ζ’ της Γαλλίας ξεκινά την πολιορκία της Δαμασκού.