Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1271: Ο Κουμπλάι Χαν ονομάζει το βασίλειό του Γιουάν και ξεκινά τη δυναστεία Γιουάν στην Κίνα.