Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ (29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 

Ἐκ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. 

Τὸ μυστήριόν ἐστι ἱερὰ πρᾶξις ἥπερ ὑπὸ ὁρατοῦ εἴδους, μεταδίδωσι τῇ ψυχῇ τοῦ πιστοῦ τὴν ἀόρατον χάριν. 
Τὰ μυστήρια εἶναι ἑπτά: 1. Βάπτισμα, 2. Χρῖσμα, 3. Θεία Εὐχαριστία, 4. Μετάνοια καὶ Ἐξομολόγησις, 5. Ἱερωσύνη, 6. Γάμος, 7. Εὐχέλαιον. 

Τὸ μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος. 

Τὸ Βάπτισμα κατέχει τὴν πρώτην θέσιν ἐν τῇ τάξει τῶν ἑπτὰ μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι χρησιμεύει τοῖς ἀνθρώποις ὡς θύρα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, κατὰ τὸν τοῦ Σωτῆρος λόγον: "ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. γ΄ 5). 
Χρησιμεύει δέ, ὡς θύραεἰς τὰ λοιπά, ἐν μόνῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ, διαφυλαττόμενα καὶ κατὰ νόμον τελούμενα μυστήρια. 
"Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος". (Ματθ. κη΄ 19) 
"Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται". (Μάρκ. ιστ΄ 16) 
"Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος". (Πράξ. β΄ 38) 
Τὸ Βάπτισμα τελεῖται ἀναγκαίως, διὰ τῆς εἰς ὕδωρ τριττῆς, τοῦ βαπτιζομένου, καταδύσεως. 
"Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν". (Ἰωάν. ε΄ 7) Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος για παγκοσμιοποίηση, Ισλάμ κλπ στις ...

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ καὶ ΟΧΙ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ καὶ ΟΧΙ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἂν εἴχαμε ὑπουργεῖο ἐθνικῆς,
ἑλληνικῆς καὶ ὄχι νεοταξικῆς παιδείας…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

. . Τὸ παρὸν κείμενο ἀφιερώνεται στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ πιὰ πατρὸς Στεφάνου Παπαθανασίου, ποὺ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν στὴν Κατερίνη. Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας, ταπεινός, εὐθὺς καὶ ἀκενόδοξος, φιλόχριστος καὶ φιλότιμος, πρόσχαρος καὶ ἐλεήμων,

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Ὁμολογητής ὁ Νέος

Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του, Ἰωάννης καὶ Ἄννα, τὸν ἀνέθρεψαν κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο. Ὅταν μεγάλωσε, μορφώθηκε ἀρκετὰ καὶ ἀργότερα ἀναδείχθηκε ἡγούμενος στὸ περίφημο ὄρος τοῦ Ἁγίου Αὐξεντίου. Ὅταν ξέσπασε ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων, ὄχι μόνο δὲ συμμορφώθηκε μὲ τὶς αὐτοκρατορικὲς διαταγές, ἀλλὰ καὶ χαρακτήρισε αἱρετικοὺς τοὺς εἰκονομάχους βασιλεῖς. Καταγγέλθηκε στὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τὸν Κοπρώνυμο, ὁ ὁποῖος ἤλπιζε μὲ τὴν προσωπική το ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
28/11/2020
Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

1443: Ο Γεώργιος Καστριώτης (Γκιέργκ Καστριότι ή Σκεντέρμπεης) και οι δυνάμεις του απελευθερώνουν την Κρούγια και υψώνουν τη σημαία με τον δικέφαλο αετό σε κόκκινο φόντο.

1520: Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος, περνώντας από τον πορθμό που σήμερα φέρει το όνομά