Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1018: Η Πολωνία και η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπογράφουν τη Συνθήκη του Μπάουτσεν.