Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.3

32: Ο Κωνσταντίνος Α’ ανακοινώνει τη δωρεάν διανομή τροφίμων στους πολίτες της