Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

534: Δημοσιεύεται η δεύτερη και τελική αναθεώρηση του Ιουστινιάνειου Κώδικα. Αρχίζουν να