Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1492: Οι βασιλείς της Ισπανίας, Φερδινάνδος και Ισαβέλλα, εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας, με