Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

624: Ο στρατός του Μωάμεθ νικά τους Κουραϊσίτες στη μάχη του Μπαντρ, η οποία αποτελεί το