Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

474: Ο αυτοκράτορας Λέων Β’ πεθαίνει μετά από βασιλεία δέκα μηνών. Ο πατέρας του, Ζήνων,