Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1224: Ιδρύεται το τάγμα των Φραγκισκανών μοναχών από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.