Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος στην εκπομπή Μουσική των Ελλήνων

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ! τελευταίος, Χερουβικός Ύμνος, Χαρίλαος Ταλιαδώρος

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας (συνέχεια). 

Ἐν ἐνζύμῳ ἄρτῳ ἐτελεῖτο ἡ Εὐχαριστία καὶ ἐν ταῖς, τῶν Ἀποστόλων, ἡμέραις (Πράξ. β΄ 42, κ΄ 7, Α΄ Κορ. ι΄ 16, ια΄ 20). Ἡ δευτέρα, πρὸς τὸ Μυστήριον τῆς Εὐχαριστίας, ὕλη, ὁμοῦ μετὰ τοῦ σιτίνου καὶ ἐνζύμου ἄρτου, οὐ δύναται εἶναι ἄλλη, ἢ ὁ ἀμπέλινος οἶνος, διότι ἐν ἀμπελίνῳ οἴνῳ ἐτέλεσεν Αὐτὸς ὁ Χριστὸς Σωτήρ, τὸ τῆς εὐχαριστίας Μυστήριον, μεταδοὺς τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς τὸ ποτήριον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς: "καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" (Ματθ. κστ΄ 27-29), ἐπειδὴ ἐν Παλαιστίνῃ, ἐχρῶντο, συνήθως, ἐρυθρῷ ἐξ ἀμπέλου οἵνῳ (Γεν. μθ΄ 11, Δευτερον. λβ΄ 14). Περὶ τούτου μαρτυροῦσιν αἱ ἀρχαῖαι, αὐτῆς, Θεῖαι Λειτουργίαι, ὡς ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἡ ἐν ταῖς Ἀποστολικαῖς διατάξεσιν ἀπαντῶσα, καὶ ἡ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 
Ἐν αὐταῖς ἁπάσαις, ὡς καὶ ἐν τῇ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, οἱ τοῦ Σωτῆρος λόγοι οἱ, κατ' αὐτὴν τὴν σύστασιν τῆς Εὐχαριστίας, λεχθέντες, ἐν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἀναπεμπομένῃ εὐχῇ, καὶ δὴ μετὰ τῆς προσθήκης, τῆς τοῦ Χριστου ἐντολῆς: "τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν" (Λουκ. κβ΄ 19). 
Αναστάσιος: «Ο πατήρ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ» - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

Αναστάσιος: «Ο πατήρ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ» - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ: «Ο    πατήρ    Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ          Ανήκω παιδιόθεν στον πευματικό περίγυρο για τον οποίο ο λία...

Αναστάσιος: Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Κούζιος εκοιμήθη...

Αναστάσιος: Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Κούζιος εκοιμήθη...:   Ο Πρωτοπρεσβύτερος π.   Νικόλαος Κούζιος     πρώην προισταμενος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγκουρα Πατρών εκοιμήθη εν Κυρίω.   Ο π. ...

Αναστάσιος: Πέταξε «εν ταις αγκάλαις του Θεού» ο π. Γρηγόριος ...

Αναστάσιος: Πέταξε «εν ταις αγκάλαις του Θεού» ο π. Γρηγόριος ...:   Αισθήματα οδύνης προκάλεσε η είδηση της κοιμήσεως του επί σειρά ετών Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου  της Εκκλησίας της Κύπρου ,   Αρχιμαν...

Α Υ Λ Η : Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ο "Υιός του ανθρώπ...

Α Υ Λ Η : Η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Ο "Υιός του ανθρώπ...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν» (Ματθ. Α΄ 23)  Ἡ γενεαλογία τοῦ Κυρ...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 11 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
11/01/2021
Σαν σήμερα 11 Ιανουαρίου

532: Ξεσπά στην Κωνσταντινούπολη η Στάση του Νίκα. Οι «Πράσινοι και οι Βένετοι», ωθούν το λαό σε στάση κατά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Για αρκετές ημέρες η πόλη βρίσκεται στο έλεος του όχλου. O Ιουστινιανός κινητοποιεί το στρατό και η στάση τελειώνει

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης καὶ Καθηγητὴς τῆς Ἐρήμου

Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν κωμόπολη τῆς Μωγαρισσοῦ, ἡ ὁποία ἀνῆκε στὴν ἐπαρχία τῆς Καππαδοκίας. Ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Λέοντος τοῦ Θρακὸς καὶ ἔφτασε ἕως καὶ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἀναστασίου (491 – 518 μ.Χ.). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Προαιρέσιος καὶ ἡ μητέρα του Εὐλογία. Ἦταν καὶ οἱ δυὸ εὐσεβεῖς καὶ πιστοὶ ἄνθρωποι. Ὁ Θεοδόσιος ὅμως, ἀπὸ θεῖο ζῆλο, δὲν ἀκολούθησε τὴν ἔγγαμο ζωή, ἀλλὰ τὸ μοναχικὸ βίο. Γι’ αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρίδα του καὶ πῆγε στὰ Ἱεροσόλυμα νὰ προσκυνήσει ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ