Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

574: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ιουστίνος Β’, αποσύρεται λόγω επαναλαμβανόμενων κρίσεων