Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1453: Ο Μωάμεθ Β’, επικεφαλής 250.000 ανδρών, φτάνει προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης.