Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

106: Το νοτιοδυτικό τμήμα της Δακίας (στη σημερινή Ρουμανία) γίνεται ρωμαϊκή επαρχία.