557: Σεισμός προκαλεί σοβαρές ζημιές στην Κωνσταντινούπολη.

1287: Τρομερή καταιγίδα αναγκάζει τα θαλάσσια φράγματα να υποχωρήσουν στην Ολλανδία, με